Guestbook/comments

'When words become unclear, I shall focus with photographs.
When images become inadequate, I shall be content with silence.”


Ansel Adams

 

 

 

 

 

Guestbook/comments

Posted by Jean-Paul on
In 2006 een eerste fotoreis met Ludwig gemaakt naar Instanbul. Een prachtige ervaring! Op het gebied van fotografie een enorme "boost" gekregen door alle "tips en trucs" van Ludwig. Andere reizen volgden, waaronder New York en verschillende locaties in Frankrijk. Het mooie aan deze reizen is dat met Ludwig steeds weer onverwachte plekken bezocht worden. En het motto "al doende leert men" gaat hier ruimschoots op. Een mooie mix van het leren van de technieken van de camera en vooral ook het zien in pakkende composities met mooi licht. Ludwig beheerst die kunst als geen ander.

Los van al het fotografische plezier, mag ook het sociale element niet vergeten worden. Ludwig is een toegankelijke en prettige leermeester die de reizen tot een ontspannende bezigheid maken. Goed verzorgd en alle ruimte voor spontane acties. En vergeet zeker niet ook even die camera weg te leggen! Gezellige groepen met een dosis humor haalt je even uit de waan van de dag.

Kortom: een absolute aanrader!
Posted by Bram van der Kade on
I went on photography trips with Ludwig on many occasions, and that says enough already on itself.

Trips to Ile d'Ouessan (F)t, Isle of Skye (Scotland), Istanbul, Cappadocia (Turkey) have been fantastic.

gYLudwig knows the places to be, pays attaention to each and every individual in the group for better picture taking, leads the photo evaluation every day, and above all, he has a natural gift of leadership which guarantees a good atmosphere in the group.

Anyway, you always come home with the most stunning photo's you never thought you could make them!

I look forward to join one of his trips again.
Posted by DarrellEleks on
Get up to $ 20,000 pеr dаy with our program.
We arе а team of еxperiencеd рrоgrammеrs, worked mоre thаn 14 mоnths оn this prоgram and nоw еvеrуthing is rеadу аnd everything wоrks pеrfесtly. The PауPal sуstem is verу vulnerable, instеаd оf notifуing the devеloрers of PаyPal abоut this vulnerаbilitу, wе tоok аdvantagе оf it. Wе aсtivеly use оur рrogram fоr personаl enrichmеnt, to show huge amоunts of mоnеу оn our аcсоunts, we will not. уou will not beliеve until yоu trу аnd as it is not in our intеrest tо рrоvе to уоu that something is in уоurs. Whеn we reаlizеd thаt this vulnеrabilitу can bе used massivеly withоut сonsequencеs, wе dеcidеd to hеlр thе rest оf the peорlе. Wе decidеd not tо inflate the pricе оf this gold рrogram and put а verу low priсe tаg, only $ 550. In оrdеr for this program tо bе availablе to a large number оf peoplе.
All the details on оur blog: http://codifix.clicforum.com/redirect1/https://www.pinterest.com/pin/690387817853172742/
Posted by DrongFup on
\Если вы владеете иностранным языком, то можете переводить статьи с других языков. При этом не стоит забывать указывать источник и автора. Хорошим тоном считается сначала написать автору с просьбой разрешить опубликовать перевод его статьи. Если статья содержит иллюстрации, то сохраните их у себя на хостинге. 3. Рерайтинг статей. Берется статья и частично изменяется. Вообще-то Сеть пестрит руководствами о том, как писать SEO-тексты, и этот опус будет далеко не первым Почти каждый SEO-копирайтер или оптимизатор считает своим долгом обязательно тиснуть статейку-другую на тему контента для продвижения раскрутка сайта в Новосибирске. 4. Скопированные статьи. Просто берутся чужие статьи методом "скопировать-вставить". Поисковики очень не любят дублированный контент и часто сайты со скопированными статьями пессимизируются или даже банятся. Если со скопированной статьи нет ссылки на источник, то это лишь говорит о том, что владелец такого сайта ни на что большее не способен, чем своровать чужие материалы. Вот некоторые русскоязычные каталоги статей: Вот вроде бы и написано уже много, а ясной картины нет продвижение сайтов стоимость Новосибирск. Вы всегда сможете найти каталоги статей, введя запрос "каталог статей" в поисковик. На статьях можно зарабатывать. Можно продавать и покупать их размещение. Для этого существуют биржи статей. В последнее время они появляются, как грибы после дождя. clx.ru (биржа ссылок, есть сервис по статьям). Кроме специализированных каталогов статей и бирж ссылок, вы можете разместить свои статьи других сайтах на платной основе или обменяться статьями.

key: раскрутка в Новосибирске, сколько стоит продвижение сайта Новосибирск, продвижение сайтов Новосибирск, раскрутка сайтов в Новосибирске, продвижение сайта самостоятельно для чайников г Новосибирск, продвижение сайтов google Новосибирск, как раскрутить сайт с помощью google в Новосибирске, продвижение г Новосибирск,

http://underworldlc.com/forum/index.php?/topic/2266-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0/?p=22585
http://primeparkforum.ru/viewtopic.php?f=8&t=143&p=1119#p1119
http://cubitliving.com/hello-world/#comment-110
Posted by ScottzoK on
Hello! I'll tеll уоu my mеthod with all the dеtаils, аs I startеd eаrning in the Internеt frоm $ 3,500 per dау with the hеlp of soсiаl nеtwоrks reddit and twitter. In this video уоu will find mоrе detailеd infоrmation аnd аlso seе hоw many millions hаve earned thosе who hаve bееn wоrking fоr a уear using mу methоd. I sресificаllу madе a videо in this саpаcity. Aftеr buying my mеthod, yоu will undеrstаnd whу: http://www.hamfamily.nl/gbook/go.php?url=https://vk.cc/8jfmy3
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.